Основне школе по општинама, почетак школске 2019/2020. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2019/2020. године у 663 основне и 23 школе за дјецу са посебним потребама у образовни процес било је укључено 88 331 ученика, што је у односу на почетак школске 2018/2019. године мање за 1 672 ученика, или 1,8%.


У прве разреде ове године уписано је 9 455 ученика, што је у односу на школску 2018/2019. годину мање за 3,3%. Мањи број ученика евидентан је у вишим разредима и то за 1,1%.


Повећана је опремљеност школа рачунарима у школској 2019/2020. години тако да школе посједују 14 276 рачунара, од чега ученици користе 12 068, док је број рачунара у школама са приступом интернету више од половине (60,8%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ