Основне школе на крају школске 2018/2019. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске 2018/2019. године 10 300 ученика је завршио школу (девети разред) што је у односу на крај 2017/2018. године више за 99 ученика или 0,9%. Процентуални однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 50,9% мушких и 49,1% женских. Према години рођења, већина ученика (85,6%) рођена је 2004. године.


У току 2018/2019. године број ученика који су промијенили школу је 1 572 и у односу на 2017/2018. школску годину већи је за 10,2%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима чини 56,5%. У току 2018/2019. школске године школовање је напустило 44 ученика, а најчешћи разлог напуштања школе су лични разлози (59,1%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ