Наставници основних школа на почетку школске 2019/2020. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2019/2020. године у основним школама било је запослено 8 212 наставника. У односу на почетак 2018/2019. године број наставника није се битније мијењао. Број наставника приказан у еквиваленту пуне запослености у основним школама износио је 6 367,9 наставника.


Са пуним радним временом радило је 5 631 наставника или 68,6%, а са непуним радним временом 2 581 наставника или 31,4%. Учешће жена у укупном броју наставника било је 71,9%. Наставу у нижим разредима изводило је 3 287 наставника, а учешће жена било је 87,6%. У вишим разредима било је 4 925 наставника, а учешће жена је 61,5%.


У старосној структури више од половине наставника је у старосној доби од 30-45 година и тај проценат је 67,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ