Индекси индустријске производње, фебруар 2020.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2020. године, у поређењу са јануаром 2020. године, мања је за 6,1%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2020. године, у поређењу са фебруаром 2019. године, мања је за 10,7%.


У фебруару 2020. године у односу на јануар 2020. године десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 1,3% док је производња капиталних производа мања за 8,8%, интермедијарних производа за 11,6%, енергије за 17,1% и трајних производа за широку потрошњу за 26,8%.


У фебруару 2020. године у односу на фебруар 2019. године календарски прилагођена производња нетрајних производа за широку потрошњу мања је за 6,7%, капиталних производа за 12,2%, енергије за 13,5%, интермедијарних производа за 18,8% и трајних производа за широку потрошњу за 25,2%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у фебруару 2020. године у поређењу са јануаром 2020.године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 1,4%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 6,9% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 13,9%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у фебруару 2020. године у поређењу са фебруаром 2019. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи пад од 3,9%, у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 8,4% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 15,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ