Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, фебруар 2020. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у фебруару 2020. године, у односу на јануар 2020. године, у просјеку су ниже за 0,7%, односу на фебруар 2019. године ниже су за 1,7% и у односу на децембар 2019. године ниже су за 0,8%.


Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2020. године, у односу на јануар 2020. године, цијене енергије у просјеку су више за 0,4%, цијене капиталних производа су више за 0,3%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 1,0% цијене трајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,6% и цијене нерајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у фебруару 2020. године, у односу на јануар 2020, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 12,5%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 6,5% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија су ниже за 0,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ