Индекси потрошачких цијена, фебруар 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у фебруару 2020. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,1%.


У односу на фебруар 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,1%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у фебруару 2020. године у односу на јануар 2020. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 1,0%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,6%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,5%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,4%, док је индекс одјељка Комуникације виши за 0,1%. Индекси одјељака Становање, Здравство, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Намјештај и покућствo нижи је за 1,2%, индекс одјељка Превоз нижи је за 0,5%, док је индекс одјељка Алкохолна пића и дуван нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ