Свјетски дан вода, 22. март 2020.

 

 

Свјетски дан вода, који се одлуком Генералне скупштине Уједињених нација обиљежава сваког 22. марта од 1993. године, прилика је да се, наглашавајући сваке године посебну тему, укаже на значај вода. Овогодишњом темом „Вода и климатске промјене" указује се на нераскидиву везу између водe и климатских промјена. Порастом свјетске популације расте и потреба за водом, а тиме и притисак на водне ресурсе и животну средину уопште. Неопходно је, стога, повећати свијест људи о значају одговорног коришћења воде како би се осигурало задовољење потреба свих, посебно сиромашних категорија становништва, истовремено штитећи постојеће ресурсе и ублажавајући негативне ефекте климатских промјена. Према тврдњама научника, климатске промјене повећавају варијабилност водних циклуса, што ограничава и смањује могућност предвиђања доступности и потреба за водом, утиче на квалитет, доводи до несташице воде и угрожава одржив развој на глобалном нивоу.

 

https://www.worldwaterday.org/2020-home/share/campaign-posters/#english

 

    

 

Неколико чињеница о води: 

(World Water Day 2020: Toolkit, https://www.worldwaterday.org/2020-home/share/):


-  Око 2,2 милијарде људи нема приступ питкој води,

-  До 2050. године, скоро 5,7 милијарди људи би могло живјети у подручјима у којима влада несташица воде најмање мјесец дана у години, што води изузетном повећању конкурентности и потражње за водом,

-  Отпорност услова за снабдијевање водом и санитарних услова на ефекте климатских промјена могла би спасити животе најмање 360 000 новорођенчади,

-  Екстремне временске појаве, за које се очекује повећање учесталости и интезитета, проузроковале су више од 90% великих катастрофа током протекле деценије,

-  До 2040. године, предвиђа се да ће глобалне потребе првенствено прерађивачке индустрије, произвођача енергије и домаћинстава за енергијом порасти за преко 25%, а за водом за више од 50%.


Све горе наведене и низ других чињеница о води наглашавају важност одговорног коришћења водних ресурса како би се ублажио потенцијално негативан утицај климатских промјена на доступност и квалитет воде, односно смањила могућност појаве поплава, суша, недостатка и загађења воде као основне људске потребе.