Предшколске установе, школска година 2019/2020. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

У школској 2019/2020. години у 174 предшколске установе број дјеце која су била обухваћена неким програмом предшколског васпитања и образовања је 13 138, од чега је дјевојчица 6 337 или 48,2%. У односу на 2018/2019. годину број дјеце која бораве у предшколским установама је већи за 8,1%. Од укупног броја дјеце, 69,1% обухваћено је у јавним установама, док је у приватним установама обухваћено 30,9% дјеце.


У школској 2019/2020. години у јасличкој групи је боравило 2 704 дјеце, што је за 9,4% повећање у односу на претходну школску годину. Највећу групу чине дјеца узраста 2-3 године (56,4%).


Број запослених у предшколским установама у односу на 2018/2019. већи је за 7,3%. На мјесто у предшколсколским установама и даље чека 1 406 дјеце што је у односу на претходну годину више за 5,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ