Индекси промета индустријe, јануар 2020.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јануару 2020. године, у поређењу са децембром 2019. године, мањи је за 0,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 5,8%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 7,9%.


У јануару 2020. године, у поређењу са јануаром 2019. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 13,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је пад од 13,6% и на домаћем тржишту пад од 13,8%.


У јануару 2020. године у односу на децембар 2019. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 16,1% и нетрајних производа за широку потрошњу за 8,7%, док је промет интермедијарних производа мањи за 1,5%, капиталних производа за 16,1% и промет енергије за 43,9%.


У јануару 2020. године у односу на јануар 2019. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 8,6%, док је промет интермедијарних производа мањи за 7,1%, трајних производа за широку потрошњу за 8,5%, капиталних производа за 19,1% и енергије за 94,3%.

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ