Индекси индустријске производње, јануар 2020.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јануару 2020. године, у поређењу са децембром 2019. године, већа је за 3,7%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јануару 2020. године, у поређењу са јануаром 2019. године, већа је за 4,7%.


У јануару 2020. године у односу на децембар 2019. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 38,2%, капиталних производа за 34,9%, производња енергије за 1,7%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,8%, и производња интермедијарних производа за 0,2%.


У јануару 2020. године у односу на јануар 2019. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 20,8%, интермедијарних производа за 12,4%, енергије за 8,3%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 5,8% и капиталних производа за 18,4%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јануару 2020. године у поређењу са децембром 2019. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 7,6% и у подручју Вађењe руда и камена забиљежен раст од 0,2%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 1,6%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јануару 2020. године у поређењу са јануаром 2019. године, у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 21,7%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 5,5%, и у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 0,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ