Свјетски дан енергетске ефикасности, 5. март 2020.

 

 

Свјетски дан енергетске ефикасности обиљежава се сваког 5. марта, у част првог састанка свјетских стручњака на тему енергетске ефикасности, одржаног на овај дан 1998. године у Аустрији.


Свакога дана људи употребљавају енергију у најразличитије сврхе: за гријање, хлађење, освјетљење, производњу, забаву итд. Начини на које се енергија користи битно утичу на нашу околину и живот, стога је веома важно не само да ли штедимо енергију, већ и да ли је користимо на најефикаснији начин. На овај дан свако од нас треба да размисли колико рационално троши енергију у свом домаћинству, на радном и сваком другом мјесту.


Важно је направити разлику између два појма, која се у посљедње вријеме све више употребљавају, а то су уштеда енергије и енергетска ефикасност.


Уштеда енергије подразумијева све оно што предузимамо да не бисмо расипали енергију - то су једноставни кораци које сви могу да усвоје као начин понашања, од гашења свјетла након изласка из просторије до рециклирања пластичне или алуминијске амбалаже. Енергетска ефикасност је појам који се односи на употребу технологије за чији рад је потребно мање енергије - као добар примјер могу да послуже штедљиве лед сијалице које троше мање енергије умјесто класичних сијалица при том дајући исту количину свјетлости.


Најчешће мјере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енергетске ефикасности су:- Замјена необновљивих енергената обновљивим,

 

- Замјена енергетски неефикасних потрошача ефикаснијим,

 

- Изолација простора који се грије или хлади,

 

- Замјена дотрајале столарије у просторима који се грију или хладе,

 

- Уградња мјерних и регулационих уређаја,

 

- Замјена или уградња ефикасних система за гријање, климатизацију или вентилацију.