Клање стоке и живине у кланицама, јануар 2020.

 

 

 

 

 

Током јануара 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године повећан је број закланих говеда за 208,6% и оваца за 82,6%, док је истовремено смањен број заклане живине за 1,0%, а број закланих свиња је остао на истом нивоу. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 316,8%, оваца за 69,1% и живине за 6,4%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 2,6%.


У поређењу са претходним мјесецом, током јануара 2020. године забиљежено је смањење бројa закланих говеда за 35,1%, свиња за 34,5%, оваца за 15,9% као и живине за 3,7%. У истом периоду је забиљежено смањење нето тежине закланих свиња за 39,0%, говеда за 37,9%, оваца за 19,4%, као и нето тежина заклане живине за 1,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ