Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, IV тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у четвртом тромјесечју 2019. године у односу на исти период претходне године биљежи пад 27,2%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 15,2%, а обим рада исказан у тонским километрима мањи је за 0,5%.


Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 19,3%. Пређени километри аутобуса мањи су за 2,6%, а обим рада исказан у путничким километрима мањи је за 13,5%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду октобар-децембар 2019. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса већи је за 9,8 %, a број превезених путника мањи је за 10,0%.


У жељезничком саобраћају, у четвртом тромјесечју 2019. године, обим превезене робе мањи је за 17,5% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима мањи је за 12,0%. Превезено је 13,8% више путника, а број остварених путничких километара већи је за 80,8%.


Промет на аеродромима Републике Српске у четвртом тромјесечју 2019. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је већи за 40,0%, док је број летова домаћих авиона био већи за 50,0%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан пораст.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ