Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, четрвто тромјесечје 2019.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у четвртом тромјесечју 2019. године већи је за 6,8% у односу на треће тромјесечје 2019. године.

 

Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у четвртом тромјесечју 2019. године већи је за 27,4% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2018. године.

 

Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 37,3% у односу на просјек 2018. године.

 

Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: J 62 Рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности (217,4%) и N 82 Канцеларијско-административне и помоћне дјелатности (157,6%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: H 52 Складиштење и помоћне дјелатности у саобраћају (11,5%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ