Индекси потрошачких цијена, јануар 2020. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јануару 2020. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,4%.

 

У односу на јануар 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,5%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јануару 2020. године у односу на децембар 2019. године, индекс одјељка Аклохолна пића и дуван виши је за 3,0%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,7%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,3%, док је индекс одјељка Здравство виши за 0,1%. Индекси одјељака Становање, Намјештај и покућство, Превоз, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекc одјељка Одјећа и обућа нижи је за 5,6%, док је индекс одјељка Остала добра и услуге нижи за 0,4%.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ