Просјечне плате запослених, јануар 2020. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у јануару 2020. године износила је 914 КМ и мања је номинално за 2,6%, а реално за 3,0% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 3,1%, а реално за 2,5%. Просјечна бруто плата исплаћена у јануару 2020. године износила је 1 421 КМ.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ