Анкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – други талас

 

Три статистичке институције у БиХ, Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за статистику БиХ и Федерални завод за статистику, у периоду од 17. фебруара до 9. марта 2020. године спроводиће други талас анкетирања домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка.

 

Поменута активност траје три године, спроводи се у 12 таласа, односно квартала, а реализује се кроз пројекат „Подршка статистичком сиситему Босне и Херцеговине за припрему главног оквира за узорак“.

 

Израда главног оквира узорка је од изузетног значаја за статистичке институције, јер служи као основа за анкетна истраживања као што су Анкета о радној снази, Анкета о потрошњи домаћинстава и др.

 

Анкетирање на територији Републике Српске ће вршити овлашћени анкетари који ће имати акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.

 

Упитник садржи 13 питања, од питања о имену и презимену, полу, датуму рођења, питања о статусу објекта, броју чланова домаћинства, старосној структури, образовним карактеристикама.

 

Умјесто упитника на папиру, овлашћени анкетари ће користити лаптопе са инсталираном апликацијом, помоћу које ће се вршити унос података и достављати статистичким институцијама на дневној бази.

 

Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 85/03).