План интегритета Републичког завода за статистику

 

На основу члана 22. Правила за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској, а у вези са обавезама које проистичу из Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2013-2017. године и Акционог плана за провођење Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013-2017) Републички завод за статистику је у утврђеном року реализовао све потребне активности и усвојио приједлог Плана интегритета (Одлука о  усвајању Плана интегритета Републичког завода за статистику број: 06.3.07/152.2.6-367/17  од 24.11.2017. године).