Индекси потрошачких цијена, децембар 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској у децембру 2019. године у односу на претходни мјесец остао је непромијењен.

 

У односу на децембар 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,3%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у децембру 2019. године у односу на новембар 2019. године, индекс одјељкa  Храна и безалкохолна пића виши је за 0,7%. Индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Здравство, Превоз, Комуникације, Рекреација и култура, Образовање, Ресторани и хотели и Остала добра и услуге остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 3,6%, индекс одјељка Становање нижи је за 0,6%, док је индекс одјељка Намјештај и покућство нижи за 0,1%.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ