Просјечне плате запослених, децембар 2019.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у децембру 2019. године износила је 939 КМ и већа је и номинално и реално за 2,3% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 5,4%, а реално за 5,0%. Просјечна бруто плата исплаћена у децембру 2019. године износила је 1 461 КМ. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ