Индекси индустријске производње, децембар 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у децембру 2019. године, у поређењу са новембром 2019. године већа је за 1,2%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у децембру 2019. године, у поређењу са децембром 2018. године, мања је за 7,6%.


У децембру 2019. године у односу на новембар 2019. године десезонирана производња енергије већа је за 2,0%, интермедијарних производа за 1,5%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 3,7%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,3% и производња капиталних производа за 7,6%.


У децембру 2019. године у односу на децембар 2018. године календарски прилагођена производња интермедијарних производа мања је за 2,3%, енергије за 6,8%, нетрајних производа за широку потрошњу мања за 11,9%, капиталних производа за 18,9% и производња трајних производа за широку потрошњу за 28,2%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у децембру 2019. године у поређењу са новембром 2019. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 0,8%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 1,0% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 3,7%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у децембру 2019. године у поређењу са децембром 2018. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи пад од 3,9%, у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 15,0%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa индустријска производња остала непромијењена.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ