Основна начела званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске објављује друго ревидирано издање Кодекса праксе европске статистике, који представља основу заједничког оквира Европског статистичког система.Овај саморегулаторни инструмент, који је донио Одбор европског статистичког система, заснива се на шеснаест начела која обухватају институционално окружење, статистичке процесе и статистичке резултате. На тај начин треба да се осигура висок ниво квалитета статистичких производа и услуга националних статистичких институција, како Европског статистичког система, тако и статистичких институција земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији.У овом ревидираном издању Кодекса праксе европске статистике, који је први пут донесен 2005. године, одражавају се промјене и иновације у развоју, производњи и дисеминацији званичне статистике у Европском статистичком систему и шире, као што су појава нових извора података, употреба нових технологија, модернизација правног оквира, те резултати стручне ревизије примјене Кодекса праксе.