Жене и мушкарци у Републици Српској, 2019.

 

   

 

 

Представљамо вам јубиларно, десето издање публикације „Жене и мушкарци у Републици Српској". Подсјећамо да је Републички завод за статистику Републике Српске, с циљем промовисања и приближавања гендер статистике широком кругу корисника, 2003. године објавио прву публикациjу гендер статистике. Публикација је обогаћивана и унапређивана током година и данас представља јединствено издање које приказује податке важне за разумијевање и праћење промјена везаних за питања једнакости и равноправности жена и мушкараца.

 

Објављивањем статистичких података разврстаних по полу и у временским серијама Завод настоји да одговори на потребе корисника, да допринесе развоју капацитета за прикупљање, анализу и дисеминацију гендер статистике и подстакне њену широку употребу у креирању и спровођењу родно осјетљивих политика, програма и мјера.

 

У публикацији су представљени изабрани статистички подаци које прикупља, обрађује и објављује Републички завод за статистику као и подаци других овлашћених органа и организација за производњу статистике у Републици Српској, те подаци из евиденција других административних извора.