Индекси промета индустријe, новембар 2019. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у новембру 2019. године, у поређењу са октобром 2019. године, већи је за 5,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 7,4% и на иностраном тржишту раст од 2,9%.


У новембру 2019. године, у поређењу са новембром 2018. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 3,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 3,8% док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 13,5%.


У новембру 2019. године у односу на октобар 2019. године укупни десезонирани промет капиталних производа већи је за 12,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,7%, интермедијарних производа за 1,5% и трајних производа за широку потрошњу за 0,2%, док је промет енергије мањи за 45,2%.


У новембру 2019. године у односу на новембар 2018. године, календарски прилагођени промет капиталних производа већи је за 17,7%, нетрајних производа за широку потрошњу за 10,0%, интермедијарних производа за 0,9% и трајних производа за широку потрошњу за 0,3%, док је промет енергије мањи за 94,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ