Клање стоке и живине у кланицама, новембар 2019.

 

 

 

 

 

Током новембра 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године повећан је број закланих говеда за 165,2%, оваца за 49,3%, свиња за 22,8%, док је истовремено смањен број заклане живине за 0,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 264,9%, оваца за 38,1%, свиња за 12,4% и живине за 1,3%.


У поређењу са претходним мјесецом, током новембра 2019. године забиљежено је повећања бројa закланих говеда за 218,6% и свиња за 41,4%, као и смањење броја заклане живине за 11,4% и оваца за 12,6%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих говеда за 339,0% и свиња за 41,6%, као и смањење нето тежине заклане живине за 8,8% и оваца за 16,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ