Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2017.

 

 

 

 

 

 

Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2017. години износила је 9 321,3 Gg CO2-eq, што је за 2,5% мање у односу на претходну годину.


Укупној емисији највише је допринијела Енергетика, из које потиче 83,0% укупнo емитованих гасова. Из Енергетике је у 2017. години емитовано 7 740,2 Gg CO2-eq, што је за 0,6% мање у поређењу са претходном годином. Емисије из Пољопривреде чиниле су 11,8% укупне емисије и мање су за 16,6% у односу на 2016. годину. Управљање отпадом допринијело је укупној емисији са 4,3%, што је на приближно истом нивоу као у 2016. години.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

 

 

 

ДОДАТАК

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште, 2002-2017.