Просјечне плате запослених, новембар 2019.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у новембру 2019. године износила је 917 КМ и већа је номинално за 0,8%, а реално за 1,0% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) и номинално и реално је већа за 4,3%. Просјечна бруто плата исплаћена у новембру 2019. године износила је 1 424 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ