Запослени, септембар 2019.

 


 

 

 

 

Подаци о запосленима односе се на стање 30. септембар 2019. године, а добијени су на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених (Образац РАД-1 и РАД-15).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ