Анкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава"

 

Републички завод за статистику Републике Српске у периоду од 1. до 15. децембра 2019. године спроводи Анкету „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава".


На територији Републике Српске, Анкетом ће бити обухваћенo укупно 6 115 пољопривредних газдинства, од чега 5 287 породичних и 828 газдинстава правних лица и предузетника.

 

Овим статистичким истраживањем ће се, према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама и методолошким упутствима и препорукама Евростата, прикупити подаци о површинама и оствареној производњи ратарских култура, поврћа, воћа и грожђа, плановима сјетве за наредну годину, бројном стању стоке и сточној производњи, клању стоке на газдинству, производњи и употреби млијека на газдинству, радној снази, вриједности и површини закупљеног пољопривредног земљишта.

 

Интервјуисање ће вршити овлаштени анкетари Завода. Прикупљени подаци користиће се искључиво у статистичке сврхе, а обезбиједиће основу за израду индикатора које ће бити упоредиви на међународном нивоу.