Отпад из производних дјелатности, 2018.

 

 

 

 

 

 

Током 2018. године у подручјима Вађење руда и камена, Прерађивачка индустрија, Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и Грађевинарство, настало је укупно 58 083 090 t отпада. Највећа количина отпада потиче из подручја Вађење руда и камена,  56 074 901 t, односно 96,5% од укупне количине отпада. У подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација настало је 2,4%, у Прерађивачкој индустрији 0,9% и Грађевинарству 0,2% од укупне количине отпада.

 

У структури укупног отпада највећи дио заузима остали минерални отпад са 56 577 032 t и отпад од сагоријевања, 1 364 790 t.

 

Током 2018. године у наведеним подручјима настало је укупно 4 800 t опасног отпада. Највећи удио у укупној количини опасног отпада, 90,3%, потиче из подручја Прерађивачка индустрија.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ