Индекси промета индустријe, октобар 2019. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у октобру 2019. године, у поређењу са септембром  2019. године, мањи  је за 3,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 2,0% и на иностраном тржишту пад од 4,4%.

 

У октобру 2019. године, у поређењу са октобром 2018. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 16,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 15,7% и на иностраном тржишту пад од 18,3%.

 

У октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 17,0%, капиталних производа за 4,8%, трајних производа за широку потрошњу за 4,4% и нетрајних производа за широку потрошњу за 0,2% док је промет интермедијарних производа мањи за 6,1%.

 

У октобар 2019. године у односу на октобар 2018. године, календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 9,3%, капиталних производа за 2,2%, док је промет интермедијарних производа мањи за 5,6%, трајних производа за широку потрошњу за  8,7% и енергије за 93,1%.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ