Индекси цијена у пољопривреди, треће тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

Продајне цијене пољопривредних производа у трећем тромјесечју 2019. године у односу на просјек продајних цијена из 2015. године ниже су за 1,0%, a у односу на треће тромјесечје 2018. године више су за  1,0%.

 

Набавне цијене средстава која се користе у пољопривредној производњи у трећем тромјесечју 2019. године у односу на просјек набавних цијена из 2015. године ниже су за 2,3 %, док су у односу на  треће тромјесечје 2018. године више за 0,1%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ