Биланс нафте и деривата нафте, 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан увоз сирове нафте и осталих улазних сировина у Републику Српску  у 2018. години износио је 694 710 t. Прерадом 708 569 t сирове нафте и осталих улазних сировина произведено је 701 321 t деривата нафте.

 

Количина деривата нафте расположива за финалну потрошњу износила је 406 170 t од чега се 273 174 t односило на дизел и уље за ложење, 51 360 t на моторни бензин, 29 426 t на ТНГ, 14 455 t на мазут, 23 397 t на битумен, 11 523 t на мазива и парафински восак и 2 835 t на остале производе.

 

Највећи потрошачи деривата нафте у 2018. години били су подручје саобраћаја са 286 319 t, индустријa са 35 893 t и пољопривреда са 16 582 t, док се 13 751 t трошило за енергетске трансформације (производња електричне и топлотне енергије).  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ