Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у трећем тромјесечју 2019. године у односу на исти период претходне године биљежи пад 30,0%. У истом периоду, пређени пут теретних возила већи је за 0,4%,  а обим рада, исказан у тонским километрима је већи за 1,3%.

 

Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 20,1%. Пређени километри аутобуса мањи су за 2,4%, а обим рада, исказан у путничким  километрима мањи је за 9,8%.

 

У градско-приградском саобраћају, у периоду јули-септембар 2019. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 4,6 %, a број превезених путника мањи је за 4,7%.

 

У жељезничком саобраћају, у трећем тромјесечју 2019. године, обим превезене робе мањи је за 9,9% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима мањи је за 7,6%. Превезено је 23,0% више путника, а број остварених путничких километара већи је за 87,1%.

 

Промет на аеродромима Републике Српске у трећем тромјесечју 2019. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је већи за 64,7%, док је број летова домаћих авиона био већи за 76,7%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан пораст. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ