Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, треће тромјесечје 2019.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у трећем тромјесечју 2019. године већи је за 1,2% у односу на друго тромјесечје 2019. године.

 

Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у трећем тромјесечју 2019. године већи је за 5,8% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2018. године.

 

Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 14,6% у односу на просјек  2018. године.

 

Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: N 82 Канцеларијско-административне и помоћне дјелатности (169,6%) и N 79 Дјелатности путничких агенција и тур-оператора (87,6%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (76,8%) и N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (19,3%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ