Индекси индустријске производње, октобар 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у октобру 2019. године, у поређењу са септембром 2019. године мања је за 4,6%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у октобру 2019. године, у поређењу са октобром 2018. године, мања је за 17,3%.

 

У октобру 2019. године у односу на септембару 2019. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 1,9%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 1,4%, производња интермедијарних производа за 6,1%, енергије за 8,2% и трајних производа за широку потрошњу за 15,1%.

 

У октобру 2019. године у односу на октобар 2018. године календарски прилагођена производња интермедијарних производа мања је за 12,1%, енергије за 12,5%,  нетрајних производа за широку потрошњу мања за 14,4%, производња капиталних производа за 34,2% и производња трајних производа за широку потрошњу мања је за 40,7%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у октобру 2019. године у поређењу са септембром 2019. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи пад од 2,9%, у подручју Вађењe руда и камена пад од 5,4% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 14,9%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у октобру 2019. године у поређењу са октобром 2018. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи пад од 6,6%, у подручју Вађењe руда и камена пад од 16,6% и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 20,0%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ