Просјечне плате запослених, октобар 2019.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у октобру 2019. године износила је 910 КМ и номинално је већа за 0,1%, док је реално мања за 1,1% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 2,9%, а реално за 2,7%. Просјечна бруто плата исплаћена у октобру 2019. године износила је 1 412 КМ. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ