Индекси потрошачких цијена, октобар 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској у октобру 2019. године у односу на претходни мјесец виши је за 1,2%.

 

У односу на октобар 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,2%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године, индекс одјељка Становање виши је за 9,1%, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 1,6%, индекс одјељка Рекреација и култура  виши је за 1,1%, док су индекси одјељака Здравство и Комуникације виши за по 0,1%. Индекси одјељака Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Намјештај и покућство нижи је за 0,8%, индекс одјељка Остала добра и услуге нижи је за 0,5%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,2%, док су индекси одјељака Алкохолна пића и дуван и Превоз нижи за по 0,1%.   

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ