Финансијска статистика образовања, 2018.

 

Образовање

 

 

 

 

Републички завод за статистику објављује податке о издацима за формално образовање у Републици Српској у 2018. години, добијене на основу спроведеног истраживања финансијске статистике образовања.

 

Приказани су подаци о јавним издацима за формално образовање према нивоима образовања и издацима за образовне установе према изворима средстава, сврси потрошње и нивоима образовања. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ