Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2018.

 

 

 

 

 

У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2017. и 2018. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама  Европског система  рачуна из 2010. године (European System of  Accounts - ESA 2010). 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ