БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2019.

 

 БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2019.   

 

Подаци објављени у овом Билтену су добијени на основу проведене Анкете о радној снази у 2017, 2018. и 2019. години.

 

Методолошке поставке Анкете су засноване на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада (International Labour Organization - ILO) и захтјевима Статистичке канцеларије ЕУ (European Statistical Office - EUROSTAT), чиме је обезбјеђена међународна упоредивост података у области статистике рада.

 

Резултати Анкете су презентовани у агрегираном облику, чиме је, у складу са одредбама Закона о статистици Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 85/03) и Правилника о заштити повјерљивих података у потпуности обезбјеђена тајност индивидуалних података о домаћинствима и лицима.