Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, септембар 2019.

 

 

 

 

 

Вриједност продаjе пољопривредних производа на зеленим пијацама у септембру 2019. године износила је 1 237 986 КМ, што у поређењу са истим мјесецом прошле године представља смањење од 124 426 КМ (9,1%). У поређењу са августом 2019. године, вриједност продаје у септембру 2019. године била је мања за 661 КМ (0,1%).

 

У структури укупне продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама у септембру 2019. године, поврће je учествовало са 38,7%, воће са 17,4%, млијеко и млијечни производи са 13,9%, група остали производи са 13,2%, живина и јаја са 7,6%, мед са 3,7%, жита и производи од жита са 1,9%, прерађевине воћа са 1,9% и грожђе са 1,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ