Индекси промета индустријe, септембар 2019. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у септембру 2019. године, у поређењу са августом 2019. године, већи је за 6,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 7,7% и на иностраном тржишту раст од 4,5%.

 

У септембру 2019. године, у поређењу са септембром 2018. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 12,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је пад од 11,8% и на домаћем тржишту пад од 13,2%.

 

У септембру 2019. године у односу на август 2019. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 45,2%, капиталних производа за 9,4%, интермедијарних производа за 8,3%, трајних производа за широку потрошњу за 5,4% и нетрајних производа за широку потрошњу за 3,8%.

 

У септембру 2019. године у односу на септембар 2018. године, календарски прилагођени промет интермедијарних производа већи је за 17,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 7,4%, капиталних производа за 0,3%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 15,6% и енергије за 95,0%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ