Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, III тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

У трећем тромјесечју 2019. године у Републици Српској регистровано је укупно 115 250 возила, што је за 3,1% више у односу на исти период претходне године.

 

Од укупног броја регистрованих возила 82,7% односи се на путничке аутомобиле, 9,7% на теретна, 4,2% на прикључна возила, а 3,4% на остале категорије возила.

 

Посматрано по годинама старости возила, 6,7% налази се у категорији старости до 5 година, 38,8% је у категорији старости од 6-15 година, док је 54,5% регистрованих возила старије од 15 година.

 

Први пут регистровано је 8 192 возила, односно 2,3% мање у односу на треће тромјесечје 2018. године.   

 

Укупан број саобраћајних незгода у трећем тромјесечју 2019. године мањи је за 7,6% у односу на исти период 2018. године. Број повријеђених лица мањи је за 10,0%, а број погинулих лица мањи је за 11,0%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ