Трговина на мало, септембар 2019.

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет у трговини на мало у септембру 2019. године у односу на август 2019. године, посматран у текућим цијенама, мањи је за 1,6%, а у сталним цијенама мањи je за 1,5%.

 

Индекс промета трговине на мало у септембру 2019. године остварио је номинални раст од 31,8%, а реални индекс за 32,0% у односу на базну 2015. годину. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ