Саопштење за медије, 22. октобар 2019.

 

Просјечна плата након опорезивања у септембру 909 КМ.

Највиша просјечна плата након опорезивања у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 426 КМ, а најнижа у подручју Грађевинарство 631 КМ.

 

Мјесечна инфлација у септембру 2019. године 0,6%.

Годишња инфлација (IX 2019/IX 2018) 0,4%.

 

Десезонирана индустријска производња (IX 2019/VIII 2019) мања 3,6%.

Број запослених у индустрији (IX 2019/VIII 2019) већи 0,3%.

 

Покривеност увоза извозом у периоду јануар - септембар 2019. године 76,2%.

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, 22. ОКТОБАР 2019.