Индекси потрошачких цијена, септембар 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у септембру 2019. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,6%.

 

У односу на септембар 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,4%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у септембру 2019. године у односу на август 2019. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 4,7%, а индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,6%. Индекси одјељака Становање, Превоз и Остала добра и услуге виши су за по 0,5%, док су индекси одјељака Намјештај и покућство, Здравство и Ресторани и хотели виши за 0,3%. Индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Комуникације и Образовање остали су непромијењени, а индекс одјељка Рекреација и култура нижи је за 0,6%.   

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ