Просјечне плате запослених, септембар 2019.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у септембру 2019. године износила је 909 КМ и мања је номинално за 0,2%, а реално за 0,8% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 3,1%, а реално за 2,7%. Просјечна бруто плата исплаћена у септембру 2019. године износила је 1 411 КМ. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ