Биланс природног гаса, 2018.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Укупан увоз природног гаса у Републику Српску у 2018. години износио је 73 211 000 Sm3, док је за финалну потрошњу у истој години била расположива количина од 68 915 000 Sm3.

 

Највећи финални потрошач је индустрија са учешћем од 94,1%, слиједе домаћинства са 3,4% и остали потрошачи са 2,5%.

 

У оквиру финалне потрошње природног гаса у индустрији највише  учествује област обојених метала са 98,5% док се у свим осталим индустријским областима укупно потроши 1,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ