Биланс електричне енергије, 2018.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Бруто производња електричне енергије у 2018. години износила је 8 844 GWh, од чега је у термоелектранама произведено 5 784 GWh или 65.4%, у хидроелектранама 2 985 GWh или 33.8%  док је остала производња износила 75 GWh или 0,8 %.

 

У структури финалне потрошње, домаћинства учествују са  48,0%, индустрија са 25,6%, остали потрошачи са 24,0%, док потрошња у области грађевинарства, саобраћаја и пољопривреде износи укупно 2,4%.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ